Varför Rosa Bandet-loppet?

En folkfest och startskottet på Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

Rosa Bandet-loppet är ett inspirerande och härligt arrangemang där vi tillsammans; Cancerfonden och Lidingöloppet får möjlighet att sprida kunskap om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken att drabbas av cancer, samtidigt som vi alla tillsammans samlar in pengar till den viktiga cancerforskningen.

Loppet är startskottet för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj, som genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer, samt bedriva påverkansarbete. Förra året samlade Rosa Bandet-kampanjen in rekordsumman 84 miljoner kronor – ett viktigt bidrag till svensk cancerforskning!

Stora befolkningsstudier visar att 30 procent av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. Det betyder inte att den som lever hälsosamt inte kan drabbas av cancer – men genom medvetna val kan var och en minska sin risk. Att röra på dig minst 30 minuter om dagen, de flesta dagar i livet minskar risken att drabbas. Hur du rör dig spelar mindre roll, huvudsaken är att du höjer din puls.

När vi är fysiskt aktiva påverkas så gott som alla processer i kroppen på ett positivt sätt. När hjärtat får jobba ökar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Även blodsocker-, insulin- och hormonnivåer påverkas positivt. Kroppen kan också bättre ta hand om inflammationer som i vissa fall kan vara inblandade när cancer utvecklas. Bröstcancer är en av de cancerformer där forskarna tydligast ser samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk.

Som pappa, sambo, son eller kompis kan du också vara med och visa ditt stöd, genom att springa i Mixedgruppen. Ditt engagemang och bidrag är viktigt.

Oavsett vilken startgrupp du väljer skänker du 100 kr till insamlingen. Du kan också välja att lägga till en summa i din anmälan.

Spring Rosa Bandet-loppet tillsammans med oss!

Anmäl dig här