ICA Sverige

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället, i hela landet, året runt. Vi vill inspirera våra kunder till hälsosamma val i vardagen. Intresset för sund mat och en hälsosam livsstil är större än någonsin, därför arbetar vi vidare med att inspirera till goda vanor. Med fokus på mat, hälsa och måltider, är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige.

I våra sponsringssamarbeten fokuserar vi på hälsa i bred bemärkelse, måltidsinspiration och socialt ansvarstagande. Att i ett och samma evenemang ha förmånen att arbeta med både Cancerfondens frågor och Lidingöloppet, ser vi som en fantastisk möjlighet att bidra till vår målbild om ett hälsosammare Sverige. Anmäl dig du också till årets löparglädje för kvinnor, Rosa Bandet-loppet, samtidigt gör du en värdefull insats för svensk cancerforskning.

För mer information om ICA Sverige se icagruppen.se och ica.se